SUSTINEM ACCESUL
COPIILOR LA EDUCATIE,
PENTRU UN VIITOR
MAI BUN.

WE STAND FOR THE ACCESS
OF THE CHILDREN TO EDUCATION,
FOR A BETTER FUTURE.

Vezi mai mult View more

Educația înseamnă progres.
O adevărată dezvoltare a unei societăți implică nu doar construcțiile fizice, dar și construcția intelectuală, construcția minții.
Credem că, prin educație, punem bazele societății de mâine, o societate care trăiește frumos și care creează valoare.
O parte din profiturile City of Mara ajung în educație, în reducerea abandonului școlar, în creșterea calității învățământului.
O parte din banii tăi creează aripi pentru copii.

Education is progress.
A true development of a society involves not only physical constructions, but also intellectual constructions, mind-building.
We believe that, through education, we are building the society of tomorrow, a society that lives beautifully and creates value.
Some of the City of Mara's profits go into education, into reducing early school leaving, into increasing the quality of education.
Some of your money creates wings for children

Inițiativele City of Mara, prin intermediul fundației Alber au fost concentrate în primul rând către educația copiilor care a devenit ținta noastră principala deoarece credem că aceasta este cea mai buna investiție, dar și pentru că ne preocupă să obținem prin sponsorizările pe care le facem un efect cât mai mare de multiplicare. Credem că ajutând copiii de azi vom avea adulții de mâine care vor reuși să se ajute singuri, și chiar să-i ajute, la rândul lor, pe ceilalți. Susținem, prin intermediul fundației, proiecte educaționale pentru copii și tineri selectate pe baza de concurs dar și organizate și implementate de către echipa Fundației Alber. Proiectele au tematici dintre cele mai diverse, de la arhitectură și design, muzică, artă, cultură, încurajarea lecturii, progrese la școală, protecția mediului, dezvltare personală, burse de studiu, cercetare, digitalizare, sport, amenajări interioare și exterioare, dotări materiale și multe altele, toate cu scopul de a contribui la creșterea nivelului de educație în randul tinerei generații.

The initiatives of the City of Mara, through the Alber Foundation, were focused primarily on the education of children who became our main target because we believe that this is the best investment, but also because we are concerned to obtain through the sponsorships we make a maximum multiplier effect. We believe that by helping the children of today we will develop the adults of tomorrow who will be able to help themselves, and even to help the others. We support, through the Foundation, educational projects for children and young people selected on the basis of competitions, but also organized and implemented by the Alber Foundation team. The projects have the most diverse themes, from architecture and design, music, art, culture, encouraging reading, progress at school, environmental protection, personal development, scholarships, research, digitalization, sports, interior and exterior design, material improvements and many others, all with the purpose of contributing to the increase of the level of education among the young generation.

Avem ca și parteneri profesioniști în domeniul educației, alte ONG-uri, profesori și învățători, universități, școli, grădinițe și creșe, voluntari și mulți oameni de bine.

We have as professional partners in the field of education, other NGOs, teachers and teachers, universities, schools, kindergartens and nurseries, volunteers and many good people.

VEZI MAI MULT PE WEBSITE-UL FUNDAȚIEI SEE MORE ON THE FOUNDATION'S WEBSITE
collection of images
logo
 

City of Mara - primul oraș în oraș,
cu peste 700 de apartamente
dezvoltate în Timișoara.

City of Mara - the first city in the city,
with more than 700 apartments
developed in Timisoara.

CONTACTEAZĂ UN CONSILIER VÂNZĂRI CONTACT A SALES ADVISOR
team member
Laurențiu / CONSILIER VÂNZĂRI
Laurențiu / SALES ADVISOR
sales@cityofmara.ro
0725 890 799
team member
Alina / CONSILIER VÂNZĂRI
Alina / SALES ADVISOR
sales@cityofmara.ro
0725 352 205
VINO LA BIROUL DE VÂNZĂRI COME TO THE SALES OFFICE
Birou vânzări CITY OF MARA
Sales office CITY OF MARA

Calea Circumvalațiunii nr. 1, Timișoara, România
Clădirea M8, parter

No. 1 Calea Circumvalațiunii, Timișoara, România
Building M8, 1st floor

Program birou vânzări:
Sales office schedule:

Luni - Vineri: 9:00 - 18:00 Sâmbătă: 9:00 - 13:00

Monday - Friday: 9:00 - 18:00 Saturday: 9:00 - 13:00

TRIMITE UN MESAJ ȘI TE SUNĂM NOI SEND US A MESSAGE AND WE'LL CALL YOU

Acest site utilizează cookie-uri. Apăsând accept, vă exprimați acordul privind politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

This website uses cookies. By clicking "accept", your agree with our cookie policy.