bg image

PESTE 10,000
DE APARTAMENTE ȘI CASE,
ÎN 5 ORAȘE
DIN ROMÂNIA.

MORE THAN 10,000
OF APARTMENTS AND HOUSES,
IN 5 CITIES
FROM ROMANIA.

City of Mara face parte dintr-un grup

cu peste 28 de ani de expertiză în sectorul

construcțiilor rezidențiale din România și relații

solide cu sistemul bancar.

City of Mara is part of a group

with more than 28 years of expertise in the

residential constructions in Romania and

solid relationships with the banking system.

Vezi mai mult View more
camera icon *PROIECT TIMIȘOARA 2024-2030 *PROJECT TIMIȘOARA 2024-2030

Dezvoltările rezidențiale implică nu doar
know-how dar și o mare responsabilitate.
Fiecare proiect dezvoltat de noi reprezintă
o certitudine.

Certitudinea finalizării proiectului,
certitudinea unui nivel calitativ superior atât
în ceea ce privește materialele cât și procesele
de construcție, certitudinea atenției la detalii.
Certitudini pe care doar un dezvoltator lider
pe piața rezidențială o poate oferi.

Clienții noștri ( care locuiesc sau investesc
în proiectele noastre) se bazează pe încrederea
pe care am câștigat-o livrând certitudini.
În plus, ei știu că o parte din investiția lor
ajută pentru a crea o lume mai bună.

Residential developments involve not only
know-how, but also a great responsibility.
Each project developed by us is
a certitude.

The certitude of the completion of the project,
the certitude of a higher quality level both
in terms of materials as well as construction
processes, the certitude of attention to detail.
Certainties that only a leading developer
on the residential market could offer.

Our clients (who reside or invest
in our projects) is based on trust
that we earned by delivering certitudes.
Besides, they know that part of their investment
helps to create a better world.

Suntem parte dintr-o familie de companii care dezvoltă locuințele viitorului. Construim comunități și dăm valoare orașelor din România, prin proiectele realizate sau în dezvoltare în Timișoara, Arad, Oradea, Cluj, Brașov sau București.
Relațiile solide cu partenerii ( bănci solide, furnizori de materiale, companii de consultanță) ne creează avantaje competitive pe care le transferăm mai departe clienților noștri.
Într-o lume dinamică și tumultuoasă a construcțiilor, noi am reușit să fim stânca sigură pe care clienții și partenerii se pot baza.

We are part of a family of companies that develop the homes of the future. We build communities and we give value to cities in Romania, by projects accomplished or in development in Timişoara, Arad, Oradea, Cluj, Braşov or Bucharest.
Strong relationships with partners (solid banks, materials suppliers, consulting companies) create competitive advantages for us and we pass them on to our customers.
In a dynamic and tumultuous world of construction, we managed to be the safe rock on which customers and partners can rely.

În 2022, grupul Alber sărbătorește peste 28 de ani de activitate pe piața din România și peste 10.000 de unități vândute sau în construcție astăzi. City of Mara și companiile din grup participă activ la modelarea urbană, o modelare la standarde occidentale, eficientă energetic și responsabilă. City of Mara împreună cu companiile din grup creează România de mâine.

In 2022, the Alber group celebrates more than 28 years of activity on the Romanian market and more than 10,000 units sold or under construction today. City of Mara and the group companies actively participate in urban shaping, a shaping according to the Western standards, efficient from an energy perspective, and responsible. City of Mara, together with the group companies, create the Romania of tomorrow.

Investim în comunitate.
De aceea, o parte din profiturile noastre ajung înapoi la comunitățile de care au nevoie, prin intermediul fundației Alber.

We invest in community development
That's why some of our profits go back to the communities in need, through the Alber Foundation.

MAI MULT DESPRE FUNDAȚIA ALBER READ MORE ABOUT ALBER FOUNDATION
bg image

alege un dezvoltator de încredere
care este partener strategic
al băncilor renumite din românia.

CHOOSE A TRUSTED DEVELOPER
WHO IS A STRATEGIC PARTNER
OF PRESTIGIOUS BANKS IN ROMANIA.

INVESTEȘTE ÎNTR-UN APARTAMENT INVEST IN AN APARTMENT
logo
 

City of Mara - primul oraș în oraș,
cu peste 700 de apartamente
dezvoltate în Timișoara.

City of Mara - the first city in the city,
with more than 700 apartments
developed in Timisoara.

CONTACTEAZĂ UN CONSILIER VÂNZĂRI CONTACT A SALES ADVISOR
team member
Laurențiu / CONSILIER VÂNZĂRI
Laurențiu / SALES ADVISOR
sales@cityofmara.ro
0725 890 799
VINO LA BIROUL DE VÂNZĂRI COME TO THE SALES OFFICE
Birou vânzări CITY OF MARA
Sales office CITY OF MARA

Calea Circumvalațiunii nr. 1, Timișoara, România
Clădirea M8, parter

No. 1 Calea Circumvalațiunii, Timișoara, România
Building M8, 1st floor

Program birou vânzări:
Sales office schedule:

Luni - Vineri: 9:00 - 18:00 Sâmbătă: 9:00 - 13:00

Monday - Friday: 9:00 - 18:00 Saturday: 9:00 - 13:00

TRIMITE UN MESAJ ȘI TE SUNĂM NOI SEND US A MESSAGE AND WE'LL CALL YOU

Acest site utilizează cookie-uri. Apăsând accept, vă exprimați acordul privind politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

This website uses cookies. By clicking "accept", your agree with our cookie policy.